Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 4 – Vĩnh Long 2019 đã  tổ chức cuộc họp lần thứ 2 báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch của sự kiện này.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *