Sáng nay, Thị ủy Bình Minh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11; Quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết năm 2015 của Tỉnh ủy, Thị ủy.  Cũng tại hội nghị này các đại biểu còn được triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *