Thực hiện chương trình khảo sát , giám sát theo nghị quyết đề ra,  Ban kinh tế – ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã  đến khảo sát tình hình khai thác cát sông tại huyện Mang Thít.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *