Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12, Vĩnh Long sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất ( tức tắt sóng truyền hình analog ) kể từ 0 giờ ngày 30/12/2016. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *