Ban chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  những tháng đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *