Sáng nay, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long phúc tra đánh giá kết quả nâng chất 19 tiêu chí tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Đây xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2013. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *