Chiều nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Đề án 1237) và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Đề án 150) giai đoạn 2016 -2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *