Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã triển khai Quyết định của Bộ quốc phòng, về việc bổ nhiệm và nghỉ chờ hưu đối với cán bộ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *