Tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh với số  trường hợp mắc bệnh không ngừng gia tăng và nguy cơ bùng phát thành dịch là rất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *