Được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác đã gần 30 năm nay, mặc dù đã qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa, song hiện tại, bến khách TPVL đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi – lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *