Nước là tài nguyên vô cùng quí giá, có vai trò quan trọng đối với con người cũng như bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn còn thờ ơ, chưa có ý thức bảo vệ nguồn nước, xả rác thải, nước thải trực tiếp ra môi trường nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *