Bên bờ hạnh phúc

Với nghĩa tình hậu phương quân đội, những ngày qua, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là quần chúng nhân dân trong huyện Long Hồ đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm động viên tinh thần thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *