Tại huyện Long Hồ với nghĩa tình hậu phương quân đội, những ngày qua các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực động viên tinh thần thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *