Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách với gia đình người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long quan tâm nên kết quả đạt được rất đáng phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *