20 năm qua, Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng không chỉ là địa điểm lưu niệm danh nhân cách mạng được Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân Vĩnh Long xây dựng để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long mà còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *