Theo ông Nguyễn Ngọc Nhân, Giám đốc Hợp tác xã Chôm chôm Bình Hòa Phước huyện Long Hồ, hiện nay toàn bộ diện tích 22,5 ha chôm chôm của 42 xã viên hợp tác xã đều áp dụng kỹ thuật canh tác nghịch vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *