Theo thống kê của Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có trên 1.000 ha rau màu áp dụng tưới tiết kiệm nước. So với cách tưới truyền thống, kỹ thuật này giúp tiết kiệm nước từ 30 – 50%, giúp giảm chi phí đầu tư, công lao động từ 20 – 50%, giảm lượng phân bón từ 10 – 25%, tăng năng suất cây trồng từ 10 – 20%. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *