Trong công tác phòng tránh thiên tai, ngoài thực hiện các giải pháp công trình, phi công trình thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là tin nhắn SMS vào điện thoại di động là cách làm mới của Ban chỉ huy phòng chống thiên tay tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là tỉnh đầu tiên trong khu vực ĐBSCL ứng dụng tin nhắn trong công tác phòng chống thiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *