Chiều ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp thường kỳ tháng 7. Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *