Thời gian qua, tình trạng đưa tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội diễn biến rất phức tạp. Thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng xấu đã tuyên truyền những tin sai sự thật, tin giả gây rối loạn về thông tin, xuyên tạc sự thật, kích động chống Đảng, Nhà nước. Thực tế này đặt ra vấn đề cần sự tham gia có trách nhiệm hơn của người dùng mạng xã hội nhằm góp phần đấu tranh, phản bác lại những thông tin giả, thông tin xấu độc trên môi trường mạng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *