Hiện nay, cùng với những ưu thế thì việc sử dụng internet của giới trẻ, nhất là học sinh cũng đặt ra nhiều thách thức, tiêu cực, thậm chí là gây ra những nguy hại về cả tinh thần và thể chất. Nhằm giúp các em có những kiến thức cơ bản để tự nâng cao sức đề kháng cho mình trên không gian mạng thì các trường, bằng nhiều giải pháp khác nhau, đã tích cực đưa nội dung an ninh mạng vào chương trình học. Mô hình này đang được triển khai hiệu quả ở thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *