Đánh cắp số phận

Gần đây xuất hiện tình trạng đối tượng gọi điện thoại, giả danh, tự xưng là “công an” mời người dân làm định danh điện tử (VNeID) mức 2, nhưng đã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo trên điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng như trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *