Hiện nay việc học sinh các cấp học sử dụng điện thoại thông minh và lên mạng xã hội đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên làm thế nào để các em sử dụng mạng xã hội vừa đảm bảo yêu cầu cho việc học tập, vừa đảm bảo lành mạnh, đồng thời lan tỏa nhiều thông tin tích cực, đó là điều mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm và thực hiện trong nhiều năm qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *