Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2022. Qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, THVL có phỏng vấn bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *