Bên bờ hạnh phúc

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm vừa qua đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.  Trong năm 2024, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành để giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần thật tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *