Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây, khoảng 11.000 chi nhánh ngân hàng trên khắp Đông Nam Á (tương đương 18%) sẽ phải đóng cửa trong vòng 10 năm tới do xu hướng số hóa các dịch vụ ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *