Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống và  cả đến cách thức giải trí của trẻ em. Hội chợ Đồ chơi ở TP New York, Mỹ, các loại đồ chơi thách thức trẻ em vận dụng khả năng sáng tạo, hoặc đồ chơi khuyến khích trẻ chơi đùa ngoài trời… được các gia đình ưa chuộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *