Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo dịch COVID-19 có khả năng dẫn đến các rủi ro kinh tế và địa chính trị trung và dài hạn năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *