Hơn 168 triệu học sinh trên toàn cầu đã phải nghỉ học hoàn toàn trong gần 1 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là thông tin có trong báo cáo tổng quan về tình hình đóng cửa các trường học tại hơn 200 quốc gia do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF công bố hôm qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *