Trong một báo cáo công bố vào đêm 24/01, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) nhận định việc đóng cửa trường học do đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất “gần như không thể vượt qua” trong hoạt động giáo dục trẻ em trên toàn thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *