Trên trang mạng xã hội Reddit mới đây đã lan truyền một tập tài liệu mật về các cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và Mỹ cho giai đoạn hậu Brexit. Vụ rò rỉ tài liệu nói trên diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới, do đó đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự can thiệp từ bên ngoài vào sự kiện chính trị quan trọng tại Anh này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *