Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành thành phố mới Samjiyon gần núi thiêng Trường Bạch, nơi sinh của cố chủ tịch Kim Jong-il. Thành phố Samjiyon là một trong những sáng kiến kinh tế lớn nhất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đề ra trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế “tự lực tự cường”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *