Đêm qua,Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhằm chào mừng thành công ĐH lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên. Nhiều vũ khí tối tân, trong đó có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đã được giới thiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *