Ngoài ô nhiễm nước, không khí và đất đai…, Trái Đất của chúng ta còn đối mặt với tình trạng ô nhiễm quỹ đạo do sự gia tăng các loại rác thải không gian. Đây là cảnh báo được các nhà khoa học tại Đại học Utah của Mỹ đưa ra mới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *