Đêm 24/6 giờ Việt Nam, Tòa án Tối cao Mỹ đã đảo ngược phán quyết mang tính bước ngoặt hồi năm 1973, trong đó bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ nước này. Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Mỹ sẽ mở đường cho hàng loạt bang tại Mỹ thông qua các luật cấm phá thai và tiếp tục khoét sâu những chia rẽ trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *