Chim đại bàng đầu hói đang được nhiều cư dân mạng tại Mỹ chú ý sau khi các đoạn phim về đời sống của chúng, vốn được quay bằng các camera giấu trong tổ của chúng, được giới thiệu trên các nền tảng trực tuyến. Các đoạn phim dạng này cũng tiết lộ một số hành vi thú vị, cũng như tính cách đa dạng của đại bàng đầu hói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *