Tạp chí Time của Mỹ vừa công bố danh sách “Time 100”, gồm 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *