Ông Putin nhận định :

– Chúng ta cần khai thác triệt để mọi thuận lợi và khả năng của sự hợp tác trong thời kỳ phát triển hậu khủng hoảng và cơ sở tốt đẹp cho công tác đó sẽ là Sáng kiến chung về khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính toàn cầu, được thông qua ngày 14/10.

Theo lời ông Putin, đây là văn kiện cho phép phối hợp các biện pháp chống khủng hoảng trong khuôn khổ SCO. Vai trò đặc biệt ở đây thuộc về các bộ ngành hữu quan của các nước trong SCO. Thủ tướng Nga lý giải rằng trên thực tế là bàn về việc thành lập kiểu một "Ban tham mưu" chung, chịu trách nhiệm hoàn thành các chương trình dài hạn trong sự hợp tác kinh tế – thương mại đa phương của SCO.

Nói chung, như nhận xét của các quan sát viên, vào thời điểm hiện tại, hướng công tác tập trung hàng đầu của SCO không phải là chính trị, mà là hợp tác kinh tế. Ngày nay, những thách thức cơ bản không gắn với nguy cơ chính trị, mà với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Như tuyên bố của Thủ tướng Putin, SCO là tổ chức quốc tế uy tín đa năng mà nhiều nước khác đang thể hiện nguyện vọng gia nhập. Cũng chính với tư cách đó, SCO sẵn sàng góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *