– Tôi muốn thông báo chính thức rằng, các cuộc biểu tình sẽ không giải quyết được vấn đề nhân khẩu học mà vấn đề lương hưu đã đặt ra. Cho dù sự phản đối mạnh mẽ như thế nào, chính phủ cần phải có nhiệm vụ đảm bảo rằng lương hưu sẽ được chi trả thích đáng.

Dự luật cải cách hưu trí kêu gọi tăng tuổi hưu chính thức từ 60 tuổi lên 62 tuổi được áp dụng vào năm 2018 đã vấp phải sự phản đối của hàng triệu người lao động Pháp. Họ nói rằng, sự thiếu hụt nguồn quỹ hưu trí có thể được giải quyết bằng việc đánh thuế nhiều hơn vào tầng lớp giàu có chứ không nên kéo dài thời gian làm việc của người nghèo.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *