Trong quá trình tranh cử, ông Hatoyama và Đảng Dân chủ Nhật Bản từng cam kết thúc đẩy tiêu dùng, xoá lãng phí và cắt giảm sự kiểm soát hành chính về chính sách. Đến nay, ông đang đứng trước sức ép thực hiện những lời hứa đó, đồng thời phải duy trì được sự hồi phục kinh tế mới nhen nhóm trong bối cảnh thâm hụt ngân sách trầm trọng. Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Hatoyama đã chỉ định nhà làm luật kỳ cựu Hirohisa Fujii làm Bộ trưởng Tài chính. Đội ngũ Nội các mới của ông là sự cân bằng mong manh giữa những cựu thành viên đảng Dân chủ Tự do và các chính khách bảo thủ trẻ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *