– Nhóm Bộ Tứ kêu gọi nhà chức trách Israel tiếp tục mọi nỗ lực nhằm cải thiện trật tự và pháp luật để chống lại bạo lực cực đoan và chấm dứt sự kích động. Nhóm Bộ Tứ nhấn mạnh sẽ ủng hộ Nhà nước Palestine xây dựng kỷ cương pháp quyền. Chúng tôi nhắc lại, việc mở rộng chiếm đóng đối với Đông Jerusalem là không được cộng đồng quốc tế công nhận. Nhóm Bộ Tứ quan niệm rằng, quy chế của Jerusalem là một vấn đề dai dẳng, cần phải được giải quyết một cách thấu đáo giữa các bên thông qua đàm phán hòa bình. Chúng tôi lên án kế hoạch của Israel về xây dựng thêm nhà định cư mới ở Đông Jerusalem.

Nhóm Bộ Tứ kỳ vọng quá trình hòa đàm có thể diễn ra trong vòng hai năm để đạt tới một thỏa thuận lâu dài giữa Israel và Palestine, trong đó có việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *