Hôm 20/07, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố nước này đã sửa đổi luật bầu cử theo sắc lệnh được nhà lãnh đạo lâm thời Roza Otunbayeva ký thông qua.

Kiểm tra kết quả trưng cầu dân ý hôm 27/6

Theo sắc lệnh trên, số ghế trong quốc hội sẽ tăng từ 90 lên 120 trong khi mỗi đảng sẽ giữ không quá 65 ghế. Thời điểm bầu cử sẽ được thông báo trước 90 ngày, thay vì 75 ngày như trước đây.

Sắc lệnh cũng cắt giảm một nửa ngân sách dành cho bầu cử, từ 2,18 triệu USD xuống còn 1,09 triệu USD, trong khi số tuổi tối thiểu của các ứng cử viên chạy đua vào các vị trí trong quốc hội sẽ giảm từ 25 xuống còn 21 tuổi.

Trong một cuộc trưng cầu dân ý hôm 27/6, hơn 90% người dân Kyrgyzstan đã chấp thuận một bản hiến pháp mới nhằm trao thêm quyền lực quan trọng cho quốc hội và hạn chế quyền lực của Tổng thống.

Dự kiến, bầu cử quốc hội Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào tháng 10/2010.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *