Các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các quốc gia Đông Á cần nghiêm túc thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng sang các loại nhiên liệu sạch hơn. Đây là một trong những nội dung vừa được Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á đưa ra khi công bố kết quả nghiên cứu với chủ đề “Hydro – phần quan trọng trong mục tiêu trung hòa carbon của ASEAN”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *