Trong 40 năm qua, cứ vào ngày 15 tháng 8, nhiều người lại xuôi dòng sông Meuse trên những chiếc thuyền tự chế trong sự kiện mang tên “Cuộc đua bồn tắm”. Các thí sinh tham gia phải thiết kế bồn tắm thành chiếc thuyền hay bè. Ban tổ chức không giới hạn số người đi chung trên 1 phương tiện, song chúng không được lắp động cơ và bồn tắm phải chạm nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *