Trong tương lai, bao da cho điện thoại có thể rất khác biệt so với những gì chúng ta thường thấy hiện nay. Đó là viễn cảnh nếu cuộc thử nghiệm về bao da nhân tạo ở Anh dẫn đến khả năng ứng dụng rộng rãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *