Theo báo cáo Công ty nghiên cứu rủi ro toàn cầu Verisk Maplecroft, thủ đô Jakarta, Indonesia đứng đầu thế giới về rủi ro môi trường do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, cùng các mối đe dọa địa chấn và lũ lụt kéo dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *