Viện dưỡng lão Adventist và công ty công nghệ ConnectedLife, Singapore đang tiến hành thử nghiệm thiết bị cảm biến không dây chuyên theo dõi sức khỏe người cao tuổi. Thiết bị này được phát triển nhằm cải thiện việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhất là những người đang sống 1 mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *