Thành viên cuối cùng của Cơ quan Phúc thẩm thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mãn nhiệm trong ngày hôm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc không còn vị thẩm phán nào tại vị ở cơ quan này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *