Theo Liên minh Bảo vệ và Giải quyết Xung đột trong Y tế (SHCC), năm 2020, trên thế giới xảy ra hơn 1.170 vụ tấn công nhắm vào các nhân viên y tế. 80% trong số đó là do các cá nhân thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *