Nhằm phản ánh nạn tàn phá thiên nhiên qua các hoạt động của con người, 1 họa sĩ người Brazil mới đây đã vẽ bức tranh trên tường thật lớn tại thành phố Sao Paulo. Điều đáng chú ý trong tác phẩm này là anh sử dụng tàn tro sau các vụ hỏa hoạn làm vật liệu sáng tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *